AnteviaContinous Improvement

Välkommen

Antevia erbjuder specialistkompetens i form av mycket erfarna konsulter.

Affärsrådgivning

Antevia erbjuder rådgivningstjänster riktade mot småföretagare. Våra rådgivare har mer än 20 års erfarenhet av att driva företag.

Varje kund har en personlig rådgivare att rådfråga, vanligen via telefon eller e-post.

Systemutveckling

Antevia erbjuder seniora konsulter inriktade på "Microsoftutveckling".

Ett typiskt uppdrag omfattar systemutveckling för .NET Framework i C# eller VB.NET kombinerat med T-SQL och SQL Server.

Våra konsulter behärskar såväl ny teknik som .NET Core eller äldre teknik såsom web forms, klassisk ASP eller PHP.

Vi har vana att arbeta kundanpassat och agilt enligt exempelvis Scrum, SAFe eller Kanban.

Antevia

Namnet Antevia kom till genom att kombinera de latinska orden "ante", i betydelsen framåt, och "via" som betyder väg eller riktning. Vi hjälper våra kunder att ta rätt steg på vägen framåt, att förbättras.

Förbättring

Ordet "antevia" förekommer även i portugisiskan och betyder just förbättring. Vi hjälper våra kunder att bli bättre och arbetar efter devisen "continous improvement", alltså ständig förbättring.