Antevia

Välkommen

Antevia erbjuder specialistkompetens i form av mycket erfarna konsulter.

Affärsetik

Antevia strävar efter att upprätthålla god affärssed. Ambitionen är att endast göra affärer där avtalsvillkoren är rimliga så att båda parter gör en bra affär.

Systemutveckling

Antevia erbjuder seniora konsulter inriktade på "Microsoftutveckling".

Ett typiskt uppdrag omfattar systemutveckling för .NET Framework i C# eller VB.NET kombinerat med T-SQL och SQL Server.

Vi har vana att arbeta kundanpassat och agilt enligt exempelvis Scrum.

Antevia

Namnet Antevia kom till genom att kombinera de latinska orden "ante", i betydelsen framåt, och "via" som betyder väg eller riktning. Vi hjälper våra kunder att ta rätt steg på vägen framåt, att förbättras.

Förbättring

Ordet "antevia" förekommer även i portugisiskan och betyder just förbättring. Vi hjälper våra kunder att bli bättre.